header image

Samenvatting ochtendsessie Hygiëneforum 2017

Doelgerichte hygiëne sleutel voor een gezonde toekomst

Terugkijkend op een zeer succesvol, leerzaam en inspirerend Hygiëneforum 2017, kan een belangrijke gemeenschappelijke conclusie getrokken worden. Wetenschappers en specialisten zijn het met elkaar eens: in plaats van ons zorgen maken over dat we 'te schoon' zijn of over de ongefundeerde link tussen antibioticaresistentie en desinfectiemiddelen, moeten we gaan focussen op het principe van 'doelgerichte hygiëne'. Oftewel: richt hygiëneprotocollen op de meest kritische punten en op kritische tijdstippen om de keten van besmetting te doorbreken.

Dr. John Hines (Deb Group) refereerde al naar dit principe van doelgerichte hygiëne na een erg interessante kijk op hoe hygiëne door de eeuwen heen zich heeft ontwikkeld. Van een kwestie van leven en dood en de ontwikkeling naar een ware wetenschap en ten slotte naar een soort gevoel van schijnveiligheid dat heeft geleid tot een onverdiende afname in de focus op hygiëne. Prof. dr. Sally Bloomfield (IFH) volgde met het in perspectief zetten van de 'hygiëne hypothese' en liet zien dat de meest waarschijnlijke oorzaak van allergische aandoeningen in de vroege kindertijd juist niet het gevolg is van 'te schoon' zijn. Deze hypothese ondermijnt het vertrouwen in de hygiëne in een tijd waarin we juist moeten investeren in het verbeteren van de openbare hygiëne en goede hygiënepraktijken.

Dat het algemene publiek zijn hygiënepraktijken kan verbeteren, werd bevestigd door prof. dr. Markus Egert (Furtwangen Universiteit), wiens microbiologische analyse van gebruikte keukensponsjes liet zien hoe snel een spons verzadigd is van bacteriën. Het moet nog nader worden bestudeerd of de bacteriën in het sponsje als 'vriendelijke' microbiële diversiteit kan worden gezien, of dat het een gevaarlijke ophoping van pathogenen betreft. Hij beveelt in ieder geval aan om tenminste een keer per week een keukensponsje te vervangen.

Als afsluiting van de ochtend sessie deelden prof. dr. Andrew McBain (Universiteit van Manchester) en dr. Bernhard Meyer (Ecolab) het standpunt dat op basis van wetenschappelijk bewijs we ons geen zorgen hoeven te maken over een verband tussen het gebruik van desinfectiemiddelen en een toename van antibioticaresistentie. En we leerden dat laboratoriumsituaties soms heel ver weg staan van de praktijk. We moeten er wel voor zorgen dat desinfectiemiddelen op de juiste tijd en plaats worden gebruikt, volgens de juiste gebruiksaanwijzingen die op het etiket staan. Met andere woorden: doelgerichte hygiëne.