header image

Workshopoverzicht

Taal

Workshop-titel

EN

Disinfection versus cleaning – what to do where

Dr. Bernard Meyer (Ecolab)

Goal of the workshop is to define different application areas and discuss with the audience, where mere cleaning would be regarded sufficient versus those areas, where disinfection is needed.

Different areas could e.g. be:

 • Food production and processing
 • Catering, quick service restaurants
 • Restaurants
 • Food retail
 • Hospitals
 • Elderly homes
 • Kindergardens
 • The home

We will discuss the needs by area and finally have the audience vote for or against a benefit of disinfection over cleaning.

EN

Germs at home: how our behaviour at home can prevent infections

Prof. dr. Dirk Bockmühl (Rhine-Waal University of Applied Sciences)

There are numerous hygiene challenges in the domestic setting, which are being handled in even more different ways throughout Europe. In the workshop we will try to set up a Map of Europe, describing different hygiene habits with regards to the specific microbiological problems, such as infection risks, but also others, like malodour formation. Participants are asked to bring input from their own cultural background as well as scientific insights concerning cleaning, sanitizing and disinfecting habits at home.

EN

Influencing hygiene behaviour at an early age: educational resources and e-Bug

Rowshonara Syeda MSc (Public Health England)

The e-Bug project is led by Public Health England’s (PHE) Primary Care Unit in England and involves a consortium of 28 international partner countries.

The main aim of the project is to educate children and young people across the globe, at junior and senior school level, about microbiology, hygiene and the spread, treatment and prevention of disease. e-Bug also aims to reinforce an awareness of the benefits of prudent antibiotic use and how inappropriate use can have an adverse effect on antibiotic resistance in the community. The areas of hand and respiratory hygiene and spread of infections in the community are also covered, including teaching how to wash hands most effectively.

The e-Bug resources comprise of a teacher and student educational pack reinforcing an awareness of essential hygiene and antibiotic issues through detailed interactive lesson plans and an interactive website hosting complementary games, interactive quizzes, disease fact sheets and much more.

EN

Are we too clean? Restoring public understanding of hygiene is key to behaviour change

Prof. dr. Sally Bloomfield (London School of Hygiene and Tropical Medicine) and prof. dr. Nina Veflen (Norwegia Business School)

Preventing infections in our homes and everyday life is a vital part of sustaining health. It not only protects us from foodborne and other infectious diseases which keep us off work and our children out of school, it is a key part tackling antibiotic resistance by reducing the need for antibiotic prescribing.  Unfortunately hygiene is often undervalued and misunderstood by the public who express the belief that “we have become too clean”. This represents a major barrier to getting people to adopt good hygiene behaviours which needs to be addressed.  In this workshop Sally Bloomfield will present the results of recent work to evaluate consumer beliefs and misconceptions around hygiene, cleanliness, dirt and germs including how these perceptions affect their attitudes and practice of hygiene. Nina Veflen will discuss the results of a study carried out in Germany, UK and Norway as part of the EU “Safeconsume” project to understand consumers food safety beliefs and how these may affect food hygiene behaviour.

EN

(Probiotic) Hygiene and the human microbiome

Prof. dr. Markus Egert (Furtwangen University)

The use of living microorganisms (probiotics) and nutrients that stimulate the growth and activity of beneficial microorganisms (prebiotics) represents a well-know way of modulating the human intestinal, and (to a minor extent) also the human skin and epithelial microbiomes in a way that is beneficial for humans. However, such strategies are largely unexplored for beneficially modulating the built environment microbiome. Clearly, more studies are needed to prove that such an approach would be more than just story-telling. However, pilot studies from clinical environments already suggested that, for instance, nosocomial MRSA (Multi-resistant Staphylococcus aureus) -infections can be significantly reduced by using bacilli-containing formulations for surface treatments.

The aim of this workshop is to discuss the advantages, disadvantages and challenges of using pro- and prebiotic strategies in indoor environments to protect and stimulate human health and well-being, and to formulate future research needs and directions.

NL

Kansen in Smartbuilding hygiëne

Wally Jongenelis (Kärcher)

Interessant is om te zien hoe digitale hulpmiddelen kunnen bijdrage aan een efficiënte, doeltreffende en hygiënische reiniging.

Voor nu, maar ook in de toekomst.

NL

Hygiëne in de openbare gezondheidszorg - Algemene hygiënerichtlijn

Peter Molenaar (LCHV, LCI (RIVM)) en drs. Alvin Bartels (LCHV (RIVM))

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) is een kenniscentrum voor hygiëne en infectiepreventie. Activiteiten die het LCHV uitvoert zijn onder meer het maken van richtlijnen, het geven van scholing aan GGD’en en het beantwoorden van vragen over hygiëne en infectiepreventie.
In de workshop bespreken we de hygiënenormen en - adviezen die we gebruiken voor onze richtlijnen zoals voor kinderdagverblijven, scholen, asielzoekerscentra, evenementen, kampeergelegenheden en seksbedrijven.
Aan de hand van stellingen gaan we met de deelnemers in gesprek over onze richtlijnen, waar desinfectie wel of niet zinvol is en of nieuwe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de hygiene in de openbare gezondheidszorg.

NL

Hygiëne van hervulbare sproeiflacons binnen zorginstellingen

Prof. dr. Paul Terpstra (VSR)

In het verleden zijn vragen gesteld over de hygiënische toestand van sproeiflacons die in de professionele schoonmaak worden gebruikt bij de reiniging van oppervlakken. Omdat er voor de Nederlandse situatie geen onderzoeksgegevens bekend waren, heeft de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) besloten onderzoek hiernaar te doen. Vervolgens is onderzocht in welke mate de hygiëne van sproeiflacons in de professionele schoonmaakpraktijk verbetert bij toepassing van een dagelijkse hygiënische behandeling conform de WIP/RIVM richtlijnen. Voor dit doel is een simulatie-onderzoek in het laboratorium uitgevoerd en een veldstudie bij 7 Nederlandse zorginstellingen.

De uitkomsten zijn in een tweedelig onderzoeksrapport gepubliceerd en worden tijdens de workshop op het Hygiëneforum 2019 laagdrempelig en interactief besproken. Graag zien wij u daar.

NL

Invloed hebben op het hygiënegedrag van professionele schoonmakers: opleidingsprogramma’s

Marjon Gaikhorst (SVS Opleidingen)

Schoonmakers in de gezondheidszorg (Cure&Care) spelen onmiskenbaar een belangrijke rol in het voorkómen van zorginfecties.

Eenmalig opleiden en diplomeren maakt plaats voor permanent leren in een digitale leeromgeving. Door met de juiste kennis, de juiste materialen en methodieken, omgevingsbewust en gestructureerd schoon te maken, wordt het schoonmaakproces geoptimaliseerd en geborgd met een beter resultaat tot gevolg. Een zichtbaar én microbiologisch schone omgeving draagt in hoge mate bij aan de preventie van zorginfecties. Investeren aan de voorkant, voorkomt substantieel hogere kosten aan de achterkant.

EN/NL

Challenges that shape the future

Ariette Brouwer en Sandra van Soelen (beiden Simavi)

In deze workshop gaan we in op de uitdagingen en dilemma's op grond van hygiëne en sanitatie in ontwikkelingslanden. Een van de grootste uitdagingen is onder andere hoe hygiëne-interventies kunnen leiden tot duurzaam gedrag. Vanuit de dagelijkse praktijk zullen inzichten worden gedeeld en gaan we graag met u in gesprek over de dilemma's. Ariette Brouwer en Sandra van Soelen nemen u op inspirerende wijze mee in deze interactieve workshop en bieden deelnemers de gelegenheid om mee te denken over hoe Simavi haar dilemma’s en uitdagingen kan aanpakken.

NL

Patiëntveiligheid, een kwestie van goede reiniging en desinfectie

Dr. Paul van Wijk (IGJ)

IGJ vertelt over de rol van de inspectie, namelijk het toetsen op het opvolgen van infectiepreventierichtlijnen. Vanuit handhaving wordt gezien dat in de gezondheidszorg nog verbeterstappen gemaakt kunnen worden op dit gebied. Zo moet er beter gecontroleerd worden op mogelijke besmettingen met resistente bacteriën, moeten de isolatieprocedures worden verbeterd en moet reiniging en desinfectie beter georganiseerd en uitgevoerd worden. In deze workshop gaat de heer Van Wijk in op de eerdergenoemde punten en ook hoe organisaties hun hygiëneproces (beter) kunnen borgen.

EN

Microbicide resistance: state of science

Prof. dr. Andrew McBain (University of Manchester)

This presentation will consider how biocides inactivate microorganisms and describe in the context of the wider literature, the development and application of a realism-based experimental framework to consider risks of biocide resistance and cross resistance.

EN

Clean Hospitals: cost and value of environmental hygiene in hospitals

Dr. Jon Otter, Imperial College Healthcare NHS Trust

 • Introducing the substantial and increasing cost of HCAI and AMR.
 • Establishing the effectiveness of environmental hygiene interventions (e.g. cleaning and disinfection) in reducing HCAI.
 • Discussing various models for testing the cost-effectiveness of environmental hygiene in hospitals.
 • Ways to ensure that the value of environmental hygiene is recognised.

NL

De geschiedenis van hygiëne, infectiepreventie en antibioticaresistentie in Nederland

Paul Bijkerk en Paul Bergervoet (RIVM)

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. Via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid. Als 'trusted advisor' voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. In deze interactieve workshop vertellen we over onze rol in de infectieziektebestrijding. U bepaalt zelf welke onderwerpen we behandelen. We sluiten de workshop af met het verspreidingsspel.

NL

Vertaling van hygiëneprotocollen naar de praktijk

Rita Brouwer (Alpheios)

In Control zijn betekent: Bruggen bouwen tussen theorie en praktijk

Op papier staat het infectiepreventiebeleid als een huis, maar in de praktijk staan er nog steeds zorgorganisaties onder verscherpt toezicht, hoe kan dat?! In veel gevallen omdat het proces van reiniging en desinfectie niet goed verloopt. Is dit een tijdkwestie? of een gedragskwestie? Tijdens de workshop gaan we in op deze problematieken en geven we aan de hand van best practices weer hoe je als organisatie in control kunt komen in de keten van infectiepreventie. Vooral door in je organisatie bruggen te bouwen tussen disciplines, de vertaalslag te maken van ‘papier’ naar concreet gedrag en concreet resultaat.

NL

Hygiëne van een melkinstallatie (conventioneel – automatisch melken), inclusief koeltank : een praktijkcase

Geert Hulpia (GAFF Services bvba)

Afhankelijk van de melkerij – en haar verwerkingsproces – wordt de nadruk gelegd op specifieke kiemen ; zoals bv E.Coli en Pseudomonas Serovaren (Aeruginosa - Fluorecens).

Binnen de workshop zal aan de hand van praktijkvoorbeelden deze problematiek besproken worden

NL

Handenhygiëne en infectiepreventie rondom de patiënt

Edwin Snoek (Schülke & Mayr)

De dringende oproep van dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om te anticiperen op de groeiende bedreiging van antimicrobiële resistentie  middels verhoogde infectiepreventie maatregelen is een wereldwijd aandachtspunt.

In deze presentatie gaan wij in op het belang van goede handhygiëne binnen de gezondheidszorg alsmede het belang van infectiepreventie in de directe omgeving van de patiënt.

Goede handhygiëne compliance is bewezen een belangrijke bijdrage te zijn bij het verminderen van transmissie van pathogene micro-organismen. Binnen verschillende geografieën ligt de compliance tussen 40 en 70% waarmee ruimte is voor verbetering.

Het nastreven van de laagst mogelijke besmettingsgraad in de directe omgeving van de patiënt en met name van oppervlakken die vaak aangeraakt worden, zou moeten worden meegenomen als multifactoriële benadering in infectiepreventie.

Naast het ter beschikking stellen van alcohol gebaseerde hand rubs (ABHR) waar noodzakelijk (in arms reach), moeten ook ready-to-use en ready-in-place geïmpregneerde doekjes tot het ‘wapenarsenaal’ behoren waarmee pathogene micro-organismen bestreden kunnen worden.

Efficiënte producten staan aan de basis van goede infectie preventie. Maar ook goed gebruik en kennis van producten zorgen voor bewustwording en vereisen training.

NL

Verantwoorde hygiëne in de gastronomie

René Lammerts (Dr. Weigert)

Onderwerpen:

 • Richtlijnen hygiëne (HACCP)
 • Critical Control Points (CCP’s) Kritische Punten (KP’s)
 • Hazards - gevaren
 • Reiniging en desinfectie
 • Basis voorwaarden (persoonlijke) hygiëne