header image

Hygiëneforum 2019

Infectiepreventie begint bij jezelf!

15 oktober 2019, ReeHorst, Ede

Menselijk gedrag over hygiëne, ongeacht of dit in de zorg, institutioneel, in de productie, bij mensen thuis of in het dagelijks leven, wordt sterk beïnvloed door de kennis bij mensen over hygiëne en infectiepreventie.

Op 15 oktober 2019 vond de derde editie van het Hygiëne Forum van NVZ plaats. Meer dan 15 internationaal gerenommeerde hygiënedeskundigen waren aanwezig om hun ideeën, standpunten en recente wetenschappelijke publicaties met de aanwezigen te delen. Alle deskundigenwaren het erover eens dat doelgerichte hygiëne een belangrijk wapen is tegen antibioticaresistentie.

De plenaire ochtendsessie, gemodereerd door prof. dr. Dirk Bockmühl, begon met prof. dr. Sally Bloomfields oproep tot een geïntegreerde strategie om de last van infectieziekten te beheersen. Dr. Bernhard Meyer volgde met een risico-batenanalyse van desinfectie. Prof. Jean-Yves Maillard ging verder met de stand der wetenschap over desinfectiemiddelen, met de implicatie dat biociden kunnen bijdragen aan antibioticaresistentie, waarvoor geen bewijs is. Prof. Markus Egert sloot de ochtendsessie af met een waardevol beeld van het menselijke microbioom in relatie tot strategieën voor pre- en probiotische hygiëne.

Het middagprogramma bestond uit twee parallelle workshoprondes. Deelnemers konden kiezen uit 18 workshops waarin de rol van hygiëne in verschillende subsectoren centraal stond.

Voorbereidingen voor de volgende editie van het Hygiëneforum in 2021 zijn al in volle gang!