header image

Hoofdorganisatoren

NVZ - Schoon, Hygiënisch, Duurzaam

De NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van producten die te maken hebben met het reinigen, desinfecteren en onderhouden van de woon-, werk- en leefomgeving. Onze producten worden gebruikt door consumenten én professionals.

De NVZ wil met haar leden en haar partners een schone, hygiënische en duurzame leefomgeving voor alle Nederlanders creëren.

www.nvz.nl


Vereniging Schoonmaak Research (VSR)

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is het onafhankelijke platform voor professioneel schoonmaken. Als kennisinstituut voor alle marktpartijen op het gebied van schoonmaakonderhoud, streeft VSR al meer dan 40 jaar naar objectivering en professionalisering van het schoonmaakvak door middel van onderzoek, voorlichting en opleiding. Een van de pijlers van VSR is het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) voor het objectief meten van de afgesproken schoonmaakkwaliteit. VSR-KMS is vastgelegd in de NEN 2075: 2018.

De vereniging is een dwarsdoorsnede van de totale schoonmaakbranche. Zowel opdrachtgevers als schoonmaakbedrijven, leveranciers van schoonmaakapparatuur en -middelen, adviesbureaus en onderwijsinstellingen zijn leden van VSR.

De aangesloten organisaties hebben direct toegang tot de studies en onderzoeken van VSR op het gebied van schoonmaakmethoden en -technieken, kwaliteitssystemen en het functioneren van mensen, organisaties en markten binnen de schoonmaakdienstverlening.

Alle onderzoek publicaties, sinds oprichting van de vereniging in 1979, zijn te vinden in de VSR-Kennisbank. 

https://www.vsr-schoonmaak.nl/


Schoonmakend Nederland

Schoonmakend Nederland is de brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. Schoonmaakwerk is van groot belang voor het functioneren van onze samenleving. Dankzij schoonmaak- en glazenwassersbedrijven kunnen wij als burgers leven, wonen en werken in een schone omgeving. Het is dankzij al die bedrijven dat openbare voorzieningen als stations, wachtruimtes, scholen en openbare toiletten schoon blijven. Dat ziekenhuizen en zorginstellingen, waar hygiëne van levensbelang is, elke dag weer schoongemaakt worden. Dat hotels smetteloos schoon worden. Maar het is ook dankzij onze bedrijven dat miljoenen werknemers dagelijks op een schoon bedrijf of kantoor kunnen rekenen. Schone werkplekken die het werk aangenamer en gezonder maken, maar bovendien de arbeidsproductiviteit stimuleren.

De leden van Schoonmakend Nederland willen zich nadrukkelijk onderscheiden van bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels. Vandaar dat voor hen het Schoonmakend Nederland-Keurmerk verplicht is. Het keurmerk garandeert opdrachtgevers dat zij te maken hebben met bedrijven die de CAO naleven en die staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en goed werkgeverschap.

https://www.schoonmakendnederland.nl/


Partners

RAI Amsterdam

RAI Amsterdam

De RAI Amsterdam is dé congres- en evenementen locatie in Amsterdam. Mensen samenbrengen, verbinden en inspireren door waardevolle ontmoetingen te organiseren en te faciliteren, is wat zij doet. De RAI omvat een multifunctionele beurs- en congrescentrum aan het Europaplein in Amsterdam, alsook elders ter wereld waar ze ook actief is.