header image

Hoofdorganisatoren

NVZ - Schoon, Hygiënisch, Duurzaam

De NVZ is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van producten die te maken hebben met het reinigen, desinfecteren en onderhouden van de woon-, werk- en leefomgeving. Onze producten worden gebruikt door consumenten én professionals.

De NVZ wil met haar leden en haar partners een schone, hygiënische en duurzame leefomgeving voor alle Nederlanders creëren.

www.nvz.nl


Vereniging Schoonmaak Research (VSR)

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is het onafhankelijke platform voor professioneel schoonmaken. Als kennisinstituut voor alle marktpartijen op het gebied van schoonmaakonderhoud, streeft VSR al meer dan 40 jaar naar objectivering en professionalisering van het schoonmaakvak door middel van onderzoek, voorlichting en opleiding. Een van de pijlers van VSR is het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) voor het objectief meten van de afgesproken schoonmaakkwaliteit. VSR-KMS is vastgelegd in de NEN 2075: 2018.

De vereniging is een dwarsdoorsnede van de totale schoonmaakbranche. Zowel opdrachtgevers als schoonmaakbedrijven, leveranciers van schoonmaakapparatuur en -middelen, adviesbureaus en onderwijsinstellingen zijn leden van VSR.

De aangesloten organisaties hebben direct toegang tot de studies en onderzoeken van VSR op het gebied van schoonmaakmethoden en -technieken, kwaliteitssystemen en het functioneren van mensen, organisaties en markten binnen de schoonmaakdienstverlening.

Alle onderzoek publicaties, sinds oprichting van de vereniging in 1979, zijn te vinden in de VSR-Kennisbank. 

https://www.vsr-schoonmaak.nl/


Schoonmakend Nederland

Schoonmakend Nederland is de brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. Schoonmaakwerk is van groot belang voor het functioneren van onze samenleving. Dankzij schoonmaak- en glazenwassersbedrijven kunnen wij als burgers leven, wonen en werken in een schone omgeving. Het is dankzij al die bedrijven dat openbare voorzieningen als stations, wachtruimtes, scholen en openbare toiletten schoon blijven. Dat ziekenhuizen en zorginstellingen, waar hygiëne van levensbelang is, elke dag weer schoongemaakt worden. Dat hotels smetteloos schoon worden. Maar het is ook dankzij onze bedrijven dat miljoenen werknemers dagelijks op een schoon bedrijf of kantoor kunnen rekenen. Schone werkplekken die het werk aangenamer en gezonder maken, maar bovendien de arbeidsproductiviteit stimuleren.

De leden van Schoonmakend Nederland willen zich nadrukkelijk onderscheiden van bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels. Vandaar dat voor hen het Schoonmakend Nederland-Keurmerk verplicht is. Het keurmerk garandeert opdrachtgevers dat zij te maken hebben met bedrijven die de CAO naleven en die staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en goed werkgeverschap.

https://www.schoonmakendnederland.nl/


Partners

International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH)

Het International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH) is een vooraanstaande wetenschappelijke autoriteit op het gebied van hygiëne in huis. Het is een non-profit, niet-commerciële, organisatie die werd opgericht in 1997 met de missie om gezondheid en welzijn te bevorderen door middel van verbeterde hygiëne (infectiepreventie en -controle) in huiselijke en dagelijkse situaties.

De IFH pakt hygiëne aan vanuit het oogpunt van het huis, gezin of huishouden. Het is gewijd aan het begrijpen van de onderling gerelateerde acties die gezinsleden in hun dagelijks leven ondernemen om zichzelf te beschermen tegen infectieziekten. IFH is van mening dat, als we een langdurige verandering in de houding en het gedrag van het publiek willen bewerkstelligen, een geïntegreerde, gezinsgerichte benadering van infectieziekten en hygiëne nodig is. Momenteel worden veel aspecten van gezinshygiëne door aparte instanties behandeld.

https://www.ifh-homehygiene.org/


Service Management

Service Management is al meer dan 40 jaar hét grootste platform op het gebied van hygiëne en schoonmaak. Voor facility managers, schoonmaakmanagers en schoonmaakprofessionals. Service Management weet wat er speelt in de markt en brengt u op de hoogte van nieuwe producten, recent afgesloten contracten, best practices en wet- en regelgeving. In Service Management staan mensen centraal. U vindt op zowel de website als het magazine interviews en cases over schoonmaak, schoonmaaktechnieken en hygiëne. Of u nu opdrachtgever, schoonmaakondernemer of leverancier bent, Service Management is een ideale monitor om de markt in de gaten te houden.

http://servicemanagement.nl/