header image

De NVWA over risico-gestuurd toezicht & het belang van hygiëne in de voedselindustrie

Bernadette Ossendorp is nu ruim een half jaar werkzaam bij de NVWA. In haar rol als Chief Food Safety Officer is zij verantwoordelijk voor het optimaal inzetten van de toezichtscapaciteit van de NVWA op de grootste voedselveiligheidsrisico’s. Tijdens het Hygieneforum op 17 mei is Bernadette één van de sprekers tijdens het plenaire programma. Zij gaat in op toezicht op het gebruik van biociden door de levensmiddelenindustrie en naleving van de hygiëneregels door horeca-ondernemers. “Als je kijkt naar de wetgeving dan ligt er een verantwoordelijkheid bij bijvoorbeeld zeepfabrikanten: voldoen ze aan wetgeving als het aankomt op verpakking en etikettering? En bij horeca-ondernemers: houden zij zich aan de hygiëneregels die zijn vastgelegd in de hygiënecode of HACCP? Tijdens het Hygiëneforum zal ik het onder andere hebben over de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en de NVWA-controle.”

Risicogericht toezicht
“De NVWA heeft een breed pakket aan wettelijke taken die we niet allemaal met hetzelfde gewicht kunnen uitvoeren”, vertelt Bernadette. “Daarom zetten we onze middelen risicogericht in om zo de grootst mogelijke impact te maken. Op basis van data, analyseren wij waar wij de grootste problemen verwachten. We kijken onder andere naar observaties uit het verleden, het type producten en het type productiestroom. Al deze factoren wegen we en zo springt het ene bedrijf er meer uit dan het andere.”

In contact met de maatschappij, de branche & organisaties
“We staan vanuit onze rol als toezichthouder in contact met onze omgeving en hebben daarbij het publieke belang voor ogen. Omdat problemen zich niet voegen naar de wijze waarop het toezicht is georganiseerd, zoeken we de samenwerking met koplopers in de sector, met brancheorganisaties, met onderzoeksinstituten en met handhavingspartners. Nationaal en internationaal. Ook met hen zoeken we de mogelijkheden voor eigentijds en innovatief toezicht op. Daar waar regels en beleid niet passen bij de maatschappelijk gewenste situatie, pakken we onze reflectieve rol en gaan we het gesprek aan met de beleidsmaker.”

Waarde van het volgen van regels
“De NVWA kan niet overal zijn en alles controleren”, benadrukt Bernadette. “De uitdaging waar we voor staan is ondernemers doordringen van de waarde van hygiëne en het volgen van de regels zonder dat daar de dreiging van inspectie voor nodig is. Het is voor bedrijven per definitie belangrijk dat je een goede naam hebt als het gaat om voedselveiligheid.”

Interesse?

Meld je dan aan voor het Hygiëneforum op 17 mei aanstaande in RAI Amsterdam. Na het plenaire programma waar naast Bernadette Ossendorp ook Philomena Bluijssen en Bert Pol een lezing verzorgen, zijn diverse workshops te volgen. De NVWA-workshop gaat in op het schoonhouden en desinfecteren bij Horeca en ambachtelijke bedrijven en hoe het wettelijk toezicht daarop is ingericht. Registreer je hier voor gratis deelname: Hygieneforum :: Hygiëneforum 2023.

Over Bernadette Ossendorp
Bernadette Ossendorp is Chief Food Safety Officer (CFSO) bij de NVWA. In deze functie is zij verantwoordelijk voor het optimaal inzetten van de toezichtscapaciteit op de grootste voedselveiligheidsrisico’s. Zij onderhoudt in haar rol verbinding met belangrijke stakeholders, denk aan bedrijfsleven, NGO’s, VWS en LNV.

Tevens is de functie van Bernadette van belang voor het onderhouden van externe verbindingen van de NVWA op het vakgebied. Goed contact met het bedrijfsleven, NGO's, VWS, LNV en autoriteiten in andere landen zijn randvoorwaardelijk om de maatschappelijke opgaven op het gebied van voedselveiligheid te kunnen realiseren.

Bernadette Ossendorp was hiervoor onder andere afdelingshoofd Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie en afdelingshoofd Voedselveiligheid bij het RIVM (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Zij studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht, met hoofdvak biochemie en bijvakken microbiologie en toxicologie en promoveerde bij dezelfde universiteit op een biochemisch onderwerp. Zij was jarenlang actief als inhoudelijk expert op de risico's van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in voedsel en nam deel aan diverse werkgroepen en panels van zowel de European Food Safety Authority (EFSA) als de Codex Alimentarius (een samenwerkingsverband van de Verenigde Naties, de WHO en de FAO). Zij had dan geregeld de rol van voorzitter.