header image

Hoogleraar binnenmilieu Philomena Bluyssen over binnenluchtkwaliteit en schoonmaak in context van algeheel welzijn

Op woensdag 17 mei 2023 vindt het Hygiëneforum plaats in RAI Amsterdam. Hét evenement voor iedereen die zich professioneel met hygiëne bezighoudt en waar verschillende sprekers de nieuwste ontwikkelingen en inzichten delen. Hoogleraar binnenmilieu Philomena Bluyssen spreekt dan over binnenluchtverontreiniging en schoonmaak in de context van algeheel welzijn. “Als je de lucht wil reinigen, maar je vervolgens problemen krijgt met geluid of tocht, dan creëer je problemen terwijl je ze wil oplossen.”

Philo Bluyssen2.jpg

Philomena Bluyssen doet onderzoek naar gezondheid in het binnenmilieu. Zij bouwde daarvoor het Senselab. Hier komen mensen om dingen te ervaren, te gebruiken en te voelen op het gebied van lucht, licht, geluid en thermisch comfort. Ze heeft er recent een onderzoek gedaan naar het effect van tapijt op het binnenmilieu. Maar ze onderzoekt ook soorten ventilatie. 

“Sinds het begin van de COVID-19 pandemie, hebben we ons afgevraagd hoe we de overdracht van het SARS-CoV-2 virus binnen kunnen minimaliseren.”, vertelt Philomena. Naast de focus op persoonlijke hygiëne en desinfectie en optimale van schoonmaak van leefomgevingen, was er nog een ander aandachtspunt. “Gaandeweg bleek overdracht via de lucht een belangrijke rol te spelen.”

Schoonmaak en desinfectie bleek dus niet afdoende te zijn om pathogeen veilige, gezonde en comfortabele gebouwen te realiseren. Philomena: “Hiervoor is het beter begrijpen van hoe pathogenen en andere verontreinigingen zich verspreiden in ruimten nodig, net zoals nieuwe manieren om deze te verminderen. Manieren die geen andere gezondheid of comfortproblemen veroorzaken, zoals geluid of tocht van verkeerd ontworpen of gebruikte ventilatiesystemen.”

Kijk naar het totaalplaatje
De hoogleraar vertelt dat het belangrijk is, als het gaat om binnenluchtverontreiniging en schoonmaak, dat je kijkt naar het totaalplaatje aan prikkels. Chemische en/of sterk geurende reinigingsmiddelen kunnen reacties bij schoonmakers of pandgebruikers oproepen. Ze gaat dieper in op de luchtkwaliteit: “Stel dat je een mobiele luchtreiniger in je kantoor zet, zorg dan dat het apparaat geen lawaai maakt, want dan gebruiken mensen het niet. Prikkels bepalen gedrag en hoe mensen zich voelen. We weten bijvoorbeeld van geluid dat je van blootstelling aan te hard geluid gehoorschade kunt overhouden, maar ook lage hoeveelheden geluid zoals een zoem op de achtergrond, kan van alles triggeren in je lichaam. Op termijn, kan je daar stressklachten aan overhouden maar ook overgewicht en zelfs luchtwegklachten.”

Het belang van schone lucht
“Wat we willen laten zien is dat je je moet realiseren dat er van alles in de lucht rondzweeft dat aandacht behoeft. Luchtreiniging is zo belangrijk geworden, dat het duidelijk is dat het om meer gaat dan alleen het schoonmaken van oppervlaktes. We moeten de aandacht verleggen van een gesprek over schoon naar een gesprek over gezondheid. Want wat voor het oog schoon is, is niet per se schoon voor de gezondheid. Er is meer dan wat je ziet. Lucht zie je niet en vaak ruik je dingen ook niet meer als je er een tijdje inzit. Maar op termijn kun je er wel last van hebben. Richt je als industrie dus niet alleen op de praktische kant van schoonmaken. Kies voor een geïntegreerde benadering. Als je de lucht wil reinigen maar vervolgens krijg je problemen met geluid of tocht, dan creëer je problemen terwijl je ze wil oplossen.”

Kom luisteren!
Wil je nog meer kennis opdoen van Philomena Bluyssen over luchtkwaliteit en schoonmaak in de context van algemeen welzijn? Kom dan naar het Hygiëneforum op 17 mei aanstaande in RAI Amsterdam. Registreer je hier voor gratis deelname

Over Philomena Bluyssen
Prof.dr.ir. Philomena M. Bluyssen studeerde in 1986 af als bouwkundig ingenieur aan de TU/e, waarna zij in 1990 promoveerde aan de Technische Universiteit van Denemarken. Voordat zij in 2012 de leerstoel Binnenmilieu aan de TU Delft bij de faculteit Bouwkunde aanvaardde, werkte zij meer dan twintig jaar bij TNO waar zij o.a. Europese projecten coördineerde op het gebied van optimalisatie van binnenmilieu en energiegebruik. Bij de TU Delft heeft Bluyssen het SenseLab opgericht, waarin onderzoek naar transmissie via de lucht heeft bijgedragen aan het icoontje ‘ventilatie’ in de zomer van 2021. Bluyssen is fellow van ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality and Climate), lid van de Stuurgroep van IAQS (Indoor Air Quality Society), en medeoprichster en eerste president van de Nederlandse ISIAQ. Sinds 2019 is Bluyssen Visiting Professor aan de Feng Chia Universiteit te Taichung, Taiwan. Zij heeft aan meer dan 300 publicaties bijgedragen, en wordt regelmatig uitgenodigd voor lezingen op conferenties, universiteiten, en bij bedrijven. Voor ‘The Indoor Environment Handbook: How to make buildings healthy and comfortable’, ontving zij de ‘Choice Outstanding Academic Titles of 2010 Award’. En voor haar boek ‘The Healthy Indoor Environment – How to assess occupants’ wellbeing in buildings’, de IDEC 2016 Book Award.