header image

Tijdschema

12.30 - 13.30  Inloop met lunch
13.30 - 13.40  Opening Hygiëneforum door dagvoorzitter Thomas Hoogendoorn
13.40 - 14.00  Plenaire lezing: Prof. dr. ir. Philomena M. Bluyssen, hoogleraar Indoor Environment, TU Delft
14.00 - 14.20  Plenaire lezing: Bernadette Ossendorp, Chief Food Safety Officer bij de NVWA
14.20 - 14.40  Pauze
14.40 - 15.20  Workshopronde 1
15:20 - 15:30  Korte pauze
15.30 - 16.10  Workshopronde 2
16:10 - 16:20  Korte pauze
16.20 - 16.40  Plenaire lezing Bert Pol, oprichter en voormalig partner bij Tabula Rasa
16.40 - 17.00  Ludieke afsluiting door Thomas Hoogendoorn
17.00              Borrel en netwerken

Plenaire sprekers

Wat je moet weten over binnenlucht, verontreinigingen, interacties en maatregelen

Prof. dr. ir. Philomena M. Bluyssen, Hoogleraar Indoor Environment bij de TU Delft

Sinds het begin van de COVID-19 pandemie, hebben we ons afgevraagd hoe we de overdracht van het SARS-CoV-2 virus binnen kunnen minimaliseren. Gaandeweg bleek overdracht via de lucht een belangrijke rol te spelen en daarmee maatregelen om die overdracht te verminderen. Naast mogelijke maatregelen, wordt ingegaan op andere aspecten van het binnenmilieu (lucht, akoestiek, thermische aspecten en licht) en de interacties tussen die verschillende aspecten. De urgentie van pathogeen veilige, gezonde en comfortabele gebouwen in de toekomst wordt bevestigd. Hiervoor is het beter begrijpen van hoe pathogenen en andere verontreinigingen zich verspreiden in ruimten nodig, evenals nieuwe manieren om deze te verminderen. Manieren die die geen andere gezondheid of comfortproblemen veroorzaken, zoals geluid of tocht van verkeerd ontworpen of gebruikte ventilatiesystemen. LEES MEER.

Prof.dr.ir. Philomena M. Bluyssen studeerde in 1986 af als bouwkundig ingenieur aan de TU/e, waarna zij in 1990 promoveerde aan de Technische Universiteit van Denemarken. Voordat zij in 2012 de leerstoel Binnenmilieu aan de TU Delft bij de faculteit Bouwkunde aanvaardde, werkte zij meer dan twintig jaar bij TNO waar zij o.a. Europese projecten coördineerde op het gebied van optimalisatie van binnenmilieu en energiegebruik. Bij de TU Delft heeft Bluyssen het SenseLab opgericht, waarin onderzoek naar transmissie via de lucht heeft bijgedragen aan het icoontje ‘ventilatie’ in de zomer van 2021. Bluyssen is fellow van ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality and Climate), lid van de Stuurgroep van IAQS (Indoor Air Quality Society), en medeoprichster en eerste president van de Nederlandse ISIAQ. Sinds 2019 is Bluyssen Visiting Professor aan de Feng Chia Universiteit te Taichung, Taiwan. Zij heeft aan meer dan 300 publicaties bijgedragen, en wordt regelmatig uitgenodigd voor lezingen op conferenties, universiteiten, en bij bedrijven. Voor ‘The Indoor Environment Handbook: How to make buildings healthy and comfortable’, ontving zij de ‘Choice Outstanding Academic Titles of 2010 Award’. En voor haar boek ‘The Healthy Indoor Environment – How to assess occupants’ wellbeing in buildings’, de IDEC 2016 Book Award.  


Toezicht op het gebruik van biociden door de (levensmiddelenindustrie) / horeca ondernemers

Bernadette Ossendorp, Chief Food Safety Officer (CFSO) bij de NVWA

Bernadette Ossendorp is nu ruim een half jaar werkzaam bij de NVWA. In haar rol als Chief Food Safety Officer is zij verantwoordelijk voor het optimaal inzetten van de toezichtscapaciteit van de NVWA op de grootste voedselveiligheidsrisico’s.

Tijdens het Hygieneforum op 17 mei is Bernadette één van de sprekers tijdens het plenaire programma. Zij gaat in op toezicht op het gebruik van biociden door de levensmiddelenindustrie en naleving van de hygiëneregels door horeca-ondernemers. “Als je kijkt naar de wetgeving dan ligt er een verantwoordelijkheid bij bijvoorbeeld zeepfabrikanten: voldoen ze aan wetgeving als het aankomt op verpakking en etikettering? En bij horeca-ondernemers: houden zij zich aan de hygiëneregels die zijn vastgelegd in de hygiënecode of HACCP? Tijdens het Hygiëneforum zal ik het onder andere hebben over de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en de NVWA-controle.” LEES MEER


Hygiëne en gedrag

Bert Pol, oprichter en voormalig partner bij Tabula Rasa

Als bedrijf kun je een schoonmaakbedrijf inhuren om de werkplekken schoon te maken, maar ook de eigen medewerkers zullen een bijdrage moeten leveren om deze bacterievrij te houden. Hoe zorg je ervoor dat zij het gewenste gedrag vertonen? Tijdens het Hygiëneforum op 17 mei aanstaande zal Bert Pol, oprichter en voormalig partner bij Tabula Rasa, ingaan op hygiëne en gedrag. Hij is één van de sprekers tijdens het plenaire programma van het forum. LEES MEER.

Over Bert Pol
Bert Pol was 25 jaar geleden mede-oprichter van Tabula Rasa, een onderzoeks- en adviesbureau dat zich beweegt op het grensvlak van communicatie en gedrag. Met collega’s deed hij een groot aantal projecten op het terrein van onder meer verkeers(veilig)heidsgedrag, veiligheidsgedrag in metaalbedrijven en gezondheidsgedrag. In dat laatste domein ging het ook om hygiënegedrag in AZC’s, verpleeghuizen en IC’s in ziekenhuizen. Daarbij mondde onderzoek uit in op gedrag gerichte interventies. 

Naast zijn werk bij Tabula Rasa was hij in deeltijd verbonden aan universiteiten en als lector overheidscommunicatie aan de Hogeschool Utrecht. Hij publiceerde onder andere Overheidscommunicatie. Een gedragswetenschappelijke aanpak. 3e druk. Bussum: Coutinho 2020. Hij is twee jaar geleden teruggetreden als partner van Tabula Rasa. Hij is actief als raadgevend gespreks- en sparringpartner voor communicatie en gedragsvraagstukken. 


Workshops

Hygiëne in grootkeukens

Robert de Brauwer, Werner & Metz

Robert de Brauwer, Technical Manager Benelux voor Werner & Mertz professional, gaat tijdens de workshop onder andere in op de vraag: maakt schoonmaak deel uit van het HACCP-plan? Is het een kritisch controlepunt of iets anders? Meld je aan en praat mee. “Wat is de doelstelling van hygiëne in grootkeukens? Maakt schoonmaak deel uit van het HACCP-plan? Wordt op schoonmaak getoetst binnen deze regelgeving of niet? Over deze vragen wil ik samen met de deelnemers van de workshop over hygiëne in grootkeukens discussiëren”, vertelt Robert de Brauwer van Werner & Mertz. LEES MEER.


Een hygiënische werkomgeving is de verantwoordelijkheid voor iedereen

Bert Schulting (Diversey)

Bert Schulting, Senior Consultant Diversey, geeft een interactieve workshop over hoe een hygiënische werkomgeving ieders verantwoordelijkheid moet zijn als we gedrag om willen buigen naar routine. “Een hygiënische werkomgeving is de verantwoordelijkheid van iedereen. We hebben collectief veel geleerd tijdens de coronacrisis. Iedereen die naar de supermarkt ging, desinfecteerde de handen en maakte het winkelwagentje schoon voor en na gebruik. We werden continu gewezen op specifieke handelingen en gedwongen om ze ons eigen te maken. Door de maatregelen hebben we in die periode bijna geen griep en Norovirus uitbraken gehad. We waren heel ‘bewust bekwaam’ in ons gedrag en we bleven thuis als we verkouden waren. Nu zijn we bewust onbekwaam. Velen van ons gaan weer naar het werk als we ons niet lekker voelen. Dat heeft zijn weerslag op hygiëne en de verspreiding van infecties. De vraag is dus, hoe kunnen we samen ons gedrag aanpassen?” LEES MEER.


Schoon is gezond. De basis van hygiëne wordt gelegd in de schoonmaak. Met de juiste keuzes is dit te optimaliseren. Cleaning for Health.

Freek Veneman (VSR)

Na een periode waarin schoonmaak, hygiëne en desinfectie een sprong op de prioriteitenladder gemaakt hebben in een reactie op een pandemie, is het een moment voor een pas-op-de-plaats, een inventarisatie /analyse en bewuste keuzes voor de toekomst.

Wat schoongemaakt wordt, op welke manier en met welke regelmaat is lang historisch bepaald geweest gebaseerd op onderliggende sentimenten waar niet iedereen zich altijd zo sterk bewust van is. In een beperkt aantal omgevingen zoals de gezondheidszorg en de levensmiddelenindustrie is er bewust gekozen omdat regelgeving en objectieve maatstaven de norm zijn. In algemene zin is er nog een forse slag te slaan. Fundamenteel kunnen we de schoonmaak tegen het licht houden en de vraag stellen of bepaalde schoonmaak doelmatig is, effectief en passend voor de situatie. De schoonmaakbehoefte kan ook vanuit een gezondheidspunt gedefinieerd worden. Keuzes genoeg.


Verantwoord schoonmaken en desinfecteren vereisen een goede opleiding!

Marjon Gaikhorst (SVS)

De coronapandemie onderstreept het belang van goede schoonmaak en desinfectie. Plots was ieder zich bewust van het belang van een schone leef- en werkomgeving. In een poging de besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te maken, werden van alle kanten veel goedbedoelde acties ingezet die niet zelden voortkwamen uit onbekendheid of onwetendheid. En dat terwijl er zoveel kennis beschikbaar is. Wanneer volstaat goed schoonmaken en wanneer is desinfecteren noodzakelijk? Wat heeft zin en wat is onzin? En wat is nodig om een ingezette actie het gewenste effect te laten hebben? Waar zouden we zijn zonder goede opleidingen? LEES MEER


De grenzen van toezicht op hygiëne - ervaringen van de NVWA

Tamara Schaeffer en Herman Jansen (NVWA, domein horeca en ambachtelijke productie)

In deze workshop nemen Herman Jansen en Tamara Schaeffer je mee in de grenzen van het toezicht op hygiëne bij bedrijven die direct leveren aan de consument. Wat is de rol van de NVWA bij het hygiënisch werken in een levensmiddelenbedrijf? Wat komen de inspecteurs tegen in de praktijk, waar kan wel en waar kan niet wettelijk tegen opgetreden worden. En wat is nog meer mogelijk? LEES MEER.

 


Desinfectiemiddelen en wetgeving: hoe zit dit in elkaar?

Chuchu Yu (NVZ)

De coronapandemie is ten einde, het kabinet heeft de laatste coronamaatregelen ingetrokken. Tegelijkertijd is de belangstelling voor desinfectiemiddelen toegenomen en zijn er veel nieuwe aanbieders en gebruikers bijgekomen. Desinfectiemiddelen zijn een van de strengst gereguleerde producten op de Nederlandse markt. Gebruikers van desinfectiemiddelen kunnen door de bomen het bos soms niet meer zien. In deze workshop wordt op een laagdrempelige manier handvatten gegeven over desinfectiemiddelen en de wetgeving eromheen. LEES MEER


Mobiele UVC-robotisering

Man Yong Tho (Ryberg)

De inzet van mobiele UV-C-robotisering neemt steeds meer toe. Maar wat is dit precies en wat betekent dit voor de schoonmaak? Tijdens het de workshop van Man Yong Toh van Ryberg krijg je antwoorden. Zijn workshop belooft inspiratie op het vlak van technologische ontwikkelingen die de komende jaren een verschil kunnen maken.

Technologische ontwikkelingen gaan snel. Ook op het gebied van hygiëne en desinfectie. Hoe kunnen we nieuwe technieken benutten om een gezonde omgeving te creëren? Wat is daar belangrijk bij, welke rol neemt de technologie daar precies in en hoe kunnen we ervoor zorgen dat innovaties sneller worden geïntegreerd en dan ook breed ingezet? Over deze vragen gaat Man Yong Toh, CEO van Ryberg, met de deelnemers van zijn workshop in gesprek. LEES MEER