header image

Workshop over professioneel en semiprofessioneel schoonmaken, een verantwoordelijkheid voor iedereen

Bert Schulting, Senior Consultant Diversey, geeft een interactieve workshop over hoe een hygiënische werkomgeving ieders verantwoordelijkheid moet zijn als we gedrag om willen buigen naar routine.

“Een hygiënische werkomgeving is de verantwoordelijkheid van iedereen. We hebben collectief veel geleerd tijdens de coronacrisis. Iedereen die naar de supermarkt ging, desinfecteerde de handen en maakte het winkelwagentje schoon voor en na gebruik. We werden continu gewezen op specifieke handelingen en gedwongen om ze ons eigen te maken. Door de maatregelen hebben we in die periode bijna geen griep en Norovirus uitbraken gehad. We waren heel ‘bewust bekwaam’ in ons gedrag en we bleven thuis als we verkouden waren. Nu zijn we bewust onbekwaam. Velen van ons gaan weer naar het werk als we ons niet lekker voelen. Dat heeft zijn weerslag op hygiëne en de verspreiding van infecties. De vraag is dus, hoe kunnen we samen ons gedrag aanpassen?”

Kloof dichten door reflectie & bewustwording
“Onder andere door sociale patronen en een veranderende maatschappij ontstaat er een kloof tussen hygiëne richtlijnen en de praktische uitvoering. Tijdens de workshop wil ik mensen de vraag voorleggen: hoe kunnen we die kloof verkleinen? Maar ook: Hoe kun je de hygiëne richtlijnen en de praktische uitvoering op de werkvloer bij elkaar brengen? Heb je bijvoorbeeld flexplekken op kantoor met eigen laptops, maar gedeelde beeldschermen, muizen en toetsenborden? Is het dan de gewoonte om het toetsenbord schoon te maken na gebruik? Dit soort routines nemen mensen vaak over als ze een goed voorbeeld zien. Om die reden zeg ik altijd: niets moet onopgemerkt blijven.

Dat vraagt ook om reflectie op ons eigen gedrag. Dat is niet iets dat we van nature graag doen en het is ook best heel lastig. Maar in dit geval, is het de sleutel naar het dichten van de kloof. Het succes van het implementeren van hygiëne richtlijnen ligt bij persoonlijk gedrag. Dus daar moet je mensen van bewustmaken en ze voor belonen. Als organisatie betekent dat dat je je moet bezighouden met de waarden waar je op stuurt. Vaste waarden, geven de juiste spelregels.”

Routines lonen
“Iedereen wast zijn handen na een toiletbezoek. Daar denk je waarschijnlijk niet eens meer bij na. Routines geven houvast op het gebied van gebruikersdiscipline en persoonlijke hygiëne. Net zoals er in India een verschil is tussen waar je de linker- en rechterhand voor gebruikt, moeten we hier ons gedrag aanpassen aan de omgeving waarin we bewegen. Of dat nou een kantoor, een kinderdagverblijf of een ziekenhuis is. Door deze omgevingen goed in te richten kunnen we de verspreiding van infecties minimaliseren. Aan de ene kant is het dus belangrijk voor organisaties om na te denken over het beschikbaar stellen van middelen en materialen. Tegelijkertijd geldt dat ook over het nadenken over hoe te communiceren over protocollen en gewoontes om gedrag te veranderen. Mijn boodschap is: we moeten meer routines creëren. Als we dit consequent en goed doen, dan beschermen we niet alleen onszelf, maar ook onze omgeving thuis én op de werkplek.”

Een situatie analyse & kritische controlepunten in kaart
“Ik zou heel erg content zijn als iedereen in zijn eigen organisatie kritische hygiënecontrolepunten bedenkt. Niet vanuit het perspectief “hoe los ik dat op en wie kan ik inhuren om dat voor ons te komen doen” maar vanuit het perspectief “hoe kan ik mensen in hun werkplek bewust maken om hun omgeving veiliger te maken”.

De gezondheid op de werkvloer wordt uiteindelijk bepaald door het gedrag van de mensen die de ruimte gebruiken. Zij versterken het werk dat de schoonmakers doen, niet andersom.”

Kom luisteren!
Wil je samen met Bert Schulting je onderdompelen in het gedrag in jouw organisatie? Wil je nadenken over welke kritische hygiënecontrolepunten jullie kunnen toepassen en reflecteren op de feedback die jullie elkaar geven in de organisatie? Kom dan naar het Hygiëneforum op 17 mei aanstaande in RAI Amsterdam. Registreer je hier voor gratis deelname.

Over Bert Schulting
Bert studeerde Toegepaste Huishoudwetenschappen (Facility Management). Hij is sinds 1986 werkzaam bij Diversey in diverse rollen. Sinds 2015 als consultant, en geeft advies om hygiëneprocessen in te richten binnen de professionele markt.