header image

Workshop: Toezicht op schoonmaken. Wat doet de NVWA?

Twee experts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Tamara Schaeffer en Herman Jansen, bespreken casussen op het gebied van toezicht op hygiëne in de horeca en ambachtelijke productie. Dit doen zij op 17 mei in RAI Amsterdam, tijdens een workshop op het Hygiëneforum. De toezichthouders gaan in op de wettelijke regels en delen ervaringen die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen.

“Het gaat over schoon, over schoonmaakmiddelen en de toepassing ervan. In de praktijk zien we dat ondernemers er verschillend mee omgaan”, vertelt Tamara Schaeffer, Coördinerend Specialistisch Inspecteur, Horeca en Ambachtelijke Productie bij de NVWA. “Na een zware dag in een restaurant, denk je misschien ‘morgen maak ik wel schoon’, maar de dag erna blijkt het te druk en blijft dat klusje liggen. We begrijpen het, maar het is niet toelaatbaar, gezien de wettelijke regels voor hygiëne en voedselveiligheid.” Herman Jansen, senior inspecteur NVWA, vult aan: “Ons toezichtgebied is breed, van horeca, retailers, instellingen, de snackbar op de hoek, restaurants met Michelinsterren tot het ziekenhuis. Overal waar eten direct aan de consument wordt geleverd. In een ziekenhuis huren ze een schoonmaakbedrijf in om goede hygiëne te waarborgen, maar dat geldt niet voor een kleiner restaurant. Vaak zien we dat schoonmaak ‘erbij’ gedaan wordt. Iedereen vindt het belangrijk, merendeel heeft een schoonmaakplan, kent de risico’s, de schoonmaakmiddelen zijn aanwezig, maar niemand is echt verantwoordelijk voor schoonmaak. En die situaties zien wij in onze dagelijkse praktijk. Tijdens onze workshop willen we in gesprek gaan met leveranciers van schoonmaakmiddelen en – materialen. Zij komen ook op de locaties en zien de situatie. Hoe kunnen zij bijdragen aan verbetering?”

Workshop
Tijdens de workshop laten Tamara en Herman zien wat de wettelijke regels zijn, wat de NVWA doet en wat zij in de praktijk tegenkomen. “We blikken terug op meldingen van afgelopen jaren, wat eraan gedaan is en welke resultaten zijn bereikt.”

Met de deelnemers discussiëren ze graag over hoe het beter kan, “Foto’s getuigen van onze praktijkervaringen. In veel omgevingen staat een mooi systeem van schoonmaakmiddelen en is er een schoonmaakplan, maar we zien dat dit niet goed wordt uitgevoerd. Er gelden wel hygiëne-eisen voor voedingsomgevingen, die wij moeten toetsen”, benadrukt Herman.

“Wij begrijpen dat ondernemers en medewerkers het druk hebben”, gaat Tamara verder. “Maar hoe kunnen we dit soort misstanden voorkomen? Hoe kunnen we bijvoorbeeld samen met leveranciers die ook op de locaties komen, het verschil maken? Middelen verkopen is één, vanuit intrinsieke motivatie en moreel gezien zou het mooi zijn om mee te kijken met de ondernemer. Wat heeft hij/zij nodig om de schoonmaak op zijn/haar locatie te laten werken? Met benefits voor alle partijen, een blije ondernemer, omzet, en een schone omgeving waar de consument niet ziek van wordt. Vanuit de overheid hebben we de taak te letten op correcte toepassing van de regels, voor de leverancier geldt de taak om juist toe te passen en gebruiksvriendelijk schoonmaakmaterieel te bieden en de ondernemer draagt de verantwoordelijkheid voor een schone omgeving.”

Oproep voor maatschappelijke bijdrage
“Eigenlijk is onze workshop een oproep om gezamenlijk te kijken wat we met elkaar kunnen betekenen”, vertellen de experts. “We hebben elkaar daar hard bij nodig, dus wie denkt en doet er mee? Wie wil een bijdrage leveren aan een stukje gedragsverandering waarmee we de voedselveiligheid nog beter kunnen borgen? We horen graag hoe leveranciers naar hun rol kijken, welke mooie bijdrage zij kunnen leveren voor de consument in Nederland.”

Tamara en Herman spreken vanuit het hart dat zij hebben voor hun vak. “Het is een maatschappelijke thema waaraan we met een mooi team werken. Het geeft ons een goed gevoel dat we door onze controle een bijdrage leveren aan een schone en veilige leefomgeving voor ons allemaal.”

Meepraten?
Spreekt de oproep van Tamara en Herman jou aan? Meld je dan hier aan voor het Hygiëneforum op 17 mei aanstaande.