Hygiëneforum

Over hygiëne

Wat verstaan we onder hygiëne?
De term 'hygiëne' is een breed begrip, en kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. De één ziet hygiëne altijd in relatie tot persoonlijke hygiëne, voor de ander is het een schone, frisse leef- of werkomgeving, en weer anderen zien bij dit begrip een steriele operatiekamer voor zich.

A.I.S.E. paper 'The Hygiene Concept'
Om als industrie met één stem te praten over een begrip als 'hygiëne', heeft NVZ, de branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van was-, reinigings- en desinfectiemiddelen, in samenwerking met haar Europese koepelorganisatie A.I.S.E., het document 'The Hygiene Concept' opgesteld. Deze kunt u hier downloaden.

NVZ uitgave: Hygiëne thuis
Tevens heeft de NVZ een uitgave over hygiëne thuis, en hoe dit te bereiken: voorkant_hygiene_thuis_Page_01.jpg

Hygiëne thuis

Alles wat u moet weten over de basisprincipes van een goede en gezonde hygiene verzameld in één handzame brochure! 

 

Goede hygiëne essentieel voor het doorbreken van de infectieketen
Een beknopt A4'tje dat samenvat wat het belang is van goede hygiëne en tips geeft over hoe goede hygiëne is toe te passen. Download deze 'one-pager' hier.