header image

Handhygiëne

De sleutel tot een veilige leefomgeving

Handhygiëne toepassen lijkt de gewoonste zaak van de wereld en niet zo bijzonder. Toch is dit dé sleutel tot succes wat betreft een gezonde, veilige leefomgeving. Onze handen zijn de voornaamste verspreiders van ongewenste bacteriën en ziektekiemen. Dit komt doordat onze handen ons mobiel maken. Via onze handen krijgen infectieziekten (zoals Covid-19) de kans om zich in razendsnel tempo te verspreiden. Regel één boven alle andere hygiëneprincipes is daarom: was je handen goed en grondig.

Hoe je precies je handen 'goed en grondig' wast, wordt op deze pagina uitgelicht. Door de juiste handenwastechniek te gebruiken bescherm je niet alleen jezelf maar ook anderen in je omgeving. 

 
 

Handen wassen

Handen wassen doe je in 10 stappen:

1. Maak handen vochtig.

2. Gebruik voldoende handzeep.

3. Wrijf de handpalmen over elkaar.

4. Vouw de vingers in elkaar en was de handrug en tussen bij de vingers. Doe dit bij beide handen.

5. Was tussen de vingers, met de handpalmen naar elkaar.

6. Haak de vingers in elkaar en beweeg in een cirkel.

7. Was de linker- en rechterduim met een roterende beweging.

8. Was de vingertopper door deze te roteren in de handpalm van de andere hand.

9. Spoel de handen af met water.

10. Droog de handen grondig (vergeet tussen de vingers niet!) bij voorkeur met papier en sluit met dit papier ook de kraan.

Download hier de handout 'In 10 stappen handenwassen' in Nederlands en Engels.

Handen desinfecteren

Wanneer handen wassen niet mogelijk is, door gebrek aan water en zeep, moet je je handen desinfecteren om tóch hygiënische handen te hebben. Handen desinfecteren is niet beter of effectiever dan handen wassen. Zijn water en zeep binnen bereik, dan volstaat handen wassen voor een hygiënische hand. 

Gebruik voor handdesinfectie alleen wettelijk toegestane middelen, en desinfecteer je handen op de juiste manier:

1. Zorg ervoor dat je handen zichtbaar schoon zijn.

2. Breng voldoende handdesinfectiemiddel aan om de handen en polsen minimaal 30 sec vochtig te houden.

3. Wrijf de handpalmen tegen elkaar.

4. Vouw de vingers in elkaar en wrijf de handrug en tussen de vingers voor beide handen.

5. Wrijf tussen de vingers met de handpalmen tegen elkaar.

6. Haak de vingers in elkaar en beweeg in cirkels.

7. Wrijf de linker- en rechterduim met een roterende beweging.

8. Wrijf de vingertoppen van beide handen in roterende beweging in de handpalm.

9. Laat de handen aan de lucht drogen en gebruik geen handdoek of papier!

Download hier de handout 'In 9 stappen handen desinfecteren' in Nederlands en Engels.

Handen drogen

Niet alleen handen wassen, maar juist ook het drogen ervan is essentieel voor de hygiëne. Het doel van handenwassen is het beperken van de overdracht van mogelijke ziekteverwekkende micro-organismen. Bij het wassen worden die gedeeltelijk verwijderd of gedood, nooit volledig. Blijft de hand daarna nat, dan bevordert dat juist de overdracht van micro-organismen van en naar oppervlak en andere handen. In opdracht van VSR is het belang van het wassen en vooral het drogen van de handen beschreven en is gezocht naar de meest hygiënische en duurzame methode daarvoor.

Benieuwd naar het gehele literatuuronderzoek? Lees hier verder.