header image

Werkplek hygiëne

De gezondheid van de werkplek in kantoorgebouwen

Organisaties richten zich steeds meer op de kernactiviteiten van de organisatie, ook wel het primaire proces genoemd. Hierdoor krijgen de activiteiten die niet tot het primaire proces behoren vaak minder aandacht. De uitvoering van de schoonmaak is hiervan een voorbeeld. Een mogelijke besparing van kosten op de schoonmaak lijkt dan aantrekkelijk. Het gevaar hierbij is dat een lage prijs bepalend wordt voor de keuze wie de schoonmaakwerkzaamheden mag uitvoeren zonder dat er naar de inhoud van de dienst wordt gekeken. Dit kan een verslechtering van de schoonmaakkwaliteit tot gevolg hebben.

Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd waarbij er in de eerste is gekeken naar de gezondheid van de werkplek in kantoorgebouwen. In het tweede onderzoek is er gekeken naar de invloed van schoonmaakkwaliteit op de productiviteit van medewerkers in kantooromgevingen van niet-commerciële organisaties in Nederland. 

 
 

Het onderzoek heeft bestaan uit de volgende onderdelen:

 • visuele inspectie naar het voorkomen van mogelijk bronnen voor het ontstaan van verontreinigingen met micro-organismen en stof;

 • bepaling van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de mate van luchtverversing over een week (loggen);

 • microbiologische luchtbemonstering;

 • microbiologische analyse van monsters;

 • bepaling van de fijnstof concentratie (loggen);

 • uitlezen van de dataloggers;

 • interpretatie en rapportage van de resultaten.
 

De invloed van schoonmaakkwaliteit op de productiviteit van medewerkers

Organisaties richten zich steeds meer op de kernactiviteiten van de organisatie, ook wel het primaire proces genoemd. Hierdoor krijgen de activiteiten die niet tot het primaire proces behoren vaak minder aandacht. De uitvoering van de schoonmaak is hiervan een voorbeeld. 

Het doel van het onderzoek is, te onderzoeken of investering in schoonmaakactiviteiten kan resulteren in een verhoging van de productiviteit in het primaire proces van een organisatie. In vijf verschillende kantooromgevingen van niet-commerciële organisaties heeft het onderzoek plaatsgevonden. De online enquête bevat verschillende vragen met de onderwerpen: werk, omgeving en productiviteit. In totaal hebben 120 medewerkers de online enquête volledig ingevuld.


Met behulp van drie methoden is getracht de relatie tussen schoonmaakkwaliteit en productiviteit aan te tonen:

• Gepercipieerde schoonmaakkwaliteit en gepercipieerde productiviteit zijn bepaald aan
de hand van een online enquête.
• De gemeten schoonmaakkwaliteit is bepaald met behulp van twee methode:
- Gemiddeld aantal schoonmaakkwaliteitsfouten per organisatie
- Gemiddeld stofniveau in de lucht per organisatie

Kritische contactpunten op kantoor

Om mensen op kantoren tegen infecties door het coronavirus of andere micro-organismen te beschermen, is het van belang om de kritische contactpunten hygiënisch te houden. Deze kritische contactpunten kan je hygiënisch houden door goed te reinigen en waar nodig te desinfecteren.

»» Download hier de brochure Hygiëne in kantoren

Kritische contactpunten KANTOREN

 • Deurklinken
 • Telefoons
 • Lichtknoppen en andere schakelaars
 • Bureaus/tafels
 • Metalen oppervlakken

Kritische contactpunten WC

 • Deurklinken en relingen
 • Lichtknoppen en andere schakelaars
 • Doortrekknoppen wc's en kranen
 • Wc-brillen en spatwanden
 • Dispensers en houders van papieren handdoeken en wc-rollen

Kritische contactpunten KANTINE

 • Deurklinken
 • Lichtknoppen en andere schakelaars
 • Vodeselcontactoppervlakken
 • Tafeloppervlakken
 • Handcontactoppervlakken
 • Kranen
 • Bestek en ander eetgerei
 • Stoelen
 • Transparante schermen (sneeze guards)
 • Dispensers en houders van papieren handdoeken

Onderzoek naar Hygiëne van plumeaus

Ondanks dat plumeaus door de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) niet worden aangemerkt voor interieurreiniging of andere reinigingstoepassingen worden plumeaus nog wel regelmatig voor dit doel gebruikt. Dit gebeurd zowel op de werkplek op kantoor, maar ook in ziekenhuizen en andere werkpleklocaties. 

Onderzoek naar Hygiëne van plumeaus

Het doel van het onderzoek is enerzijds om een oriënterend inzicht te verkrijgen in de besmettingsgraad van plumeaus die in de dagelijkse praktijk worden gebruikt en anderzijds om te onderzoeken in welke mate deze gebruikte plumeaus de hierin aanwezige micro-organismen tijdens gebruik weer aan de omgevingslucht en aan gereinigde oppervlakken kunnen afgeven.

»» Download hier het onderzoek Hygiëne plumeaus